Συγγραφικό Έργο

► Συγγραφικό Έργο


1. Ανάλυση και καθοδήγηση μυϊκής δύναμης. Εμπειρική έρευνα στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μου στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης το 1985.


2. Κινητική εξέλιξη και μαθήματα ποδοσφαίρου για μικρές ηλικίες

3. "ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ".

Το βιβλίο διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας στο Παιδαγωγικό τμήμα


4. Απρίλιος 2009. Περαία - Δήμου Θερμαϊκού

Παρουσίαση βιβλίου: "Πρόληψη:Πόνοι στη μέση"5. E-book. Ιούνιος 2017

«Διαθεματική Αλληλοεκμάθηση Πρώτων Βοηθειών με τη μέθοδο Αυτοελέγχου»


11 Ιανουαρίου 2017 Ebook leftheroudis.com Free Download