ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

10.4.23 ΑΣΚΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΝΩΣΗ

26.8.23 PNF (PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION) TECHNIQUE ΙΔΙΟΔΕΚΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ

Qr Code what is this


Vasilios Leftheroudis
Mob: 6973369994


Facebook: Vasilios Leftheroudis
Theodoros LeftheroudisMob: 6974011187