Προετοιμασία για ΤΕΦΑΑ

► ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ για ΤΕΦΑΑ


Η προετοιμασία γίνεται ατομική και το πρόγραμμα που ακολουθείται προσαρμόζεται

στο ανάλογο επίπεδο του υποψήφιου αφού γίνουν οι αθλητικές δοκιμασίες.

Ο ασκούμενος στο τέλος των μαθημάτων λαμβάνει πάλι γραπτώς τις αθλητικές επιδόσεις του.