Αστυνομικές, Στρατιωτικές Σχολές, Πυροσβεστική, Λιμενικό Σώμα

► ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ


Δυνατότητα συνεργασίας υπάρχει με διατροφολόγο και ψυχολόγο.

Βιντεονάλυση και ανατροφοδότηση είναι βασικά στοιχεία που μας βοηθάνε στην εκμάθηση της τεχνικής των αγωνισμάτων.


Άλμα σε μήκος. Στιγμιότυπα-άξια προσοχής.

Σφαιροβολία.