► ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ για ΤΕΦΑΑ

Η προετοιμασία γίνεται ατομική και το πρόγραμμα που ακολουθείται προσαρμόζεται στο ανάλογο επίπεδο του υποψήφιου αφού γίνουν οι αθλητικές δοκιμασίες.
Ο ασκούμενος στο τέλος των μαθημάτων λαμβάνει πάλι γραπτώς τις αθλητικές επιδόσεις του.