► ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Δυνατότητα συνεργασίας υπάρχει με διατροφολόγο και ψυχολόγο.
Βιντεονάλυση και ανατροφοδότηση είναι βασικά στοιχεία που μας βοηθάνε στην εκμάθηση της τεχνικής των αγωνισμάτων.
Άλμα σε μήκος. Στιγμιότυπα-άξια προσοχής. Σφαιροβολία.